Søren's Blik

PERSONDATAPOLITIK - KUNDER

Søren’s Blikkenslagerforretning Aps persondatapolitik for indsamling af oplysinger til brug for opfyldelse af aftaler med vores kunder

Søren`s Blikkenslagerforretning ApS – vi tager behandlingen af dine personoplysninger alvorligt.

Vi behandler dine personligoplysninger i overensstemmelse med denne persondata- og privatlivsbeskyttelsespolitik I det følgende informerer vi dig om dine rettigheder som registreret kunde hos os, samt om hvordan vi behandler og beskytter dine personoplysninger.

Personoplysninger

Vi behandler kun personoplysninger om dig, som du giver os for at kunne opfylde vores aftale med dig eller som vi modtager fra andre jf. 1.2.
De indsamlede personoplysninger vil typisk omfatte:

  • Kontaktoplysninger; for- og efternavn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
  • Fotodokumentation som en del af vores kvalitetssikring

Vi kan også modtage oplysninger om dig og din husstand fra andre, som du har bedt om at hjælpe dig med f.eks. et byggeri.
Det kan være andre håndværkere, din bank eller forsikringsselskab.

Anvendelse af dine personoplysninger

Formålet med indsamlingen af dine personlige oplysninger er at opfylde vores aftale med dig om levering af håndværksmæssige ydelser til dig og din husstand. Vi behandler dine personoplysninger med det formål at kunne udføre VVS og Blikkenslageropgaver for dig/jer.

Vi behandler kun personoplysninger om dig og din husstand, der er relevante og tilstrækkelige til opfyldelse af formålet.

Opbevaring af dine personoplysninger

Dine personoplysninger opbevares hos os – samt Lundberg Data A/S, www.lundbergdata.dk, E-conomic, Ordrestyring.dk. Der er underskrevet Databehandleraftale med Lundberg Data, E-conomic – Ordrestyring.

Dine oplysningerne lagres på servere inden for EU, og dine personlige oplysninger vil derfor altid være omfattet af beskyttelsen i persondataforordningen.
Vi er, over for dig, ansvarlige for opbevaringen af dine personlige oplysninger hos Databehandleren.

Vi påser løbende, at vi og Databehandleren har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine personlige oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, går tabt eller forringes.
Endvidere sikrer vi, at de ikke kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med de til enhver tid gældende regler om behandling af personoplysninger.

Deling af oplysninger

Vi kan dele dine personlige oplysninger med andre, når det er nødvendigt for at vi kan opfylde vores aftale med dig. Det kan f.eks. være, at vi videregiver oplysninger til andre håndværkere, din bank, et forsikringsselskab, rådgivere etc.

Herudover kan vi dele dine personlige oplysninger, hvis vi er forpligtede til at overdrage eller dele dine personlige oplysninger med offentlige- og retslige myndigheder, herunder hvis vi skal indberette oplysninger til det offentlige.

Sletning af dine personlige oplysninger.

Vi opbevarer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt til opfyldelse af formålet eller til opfyldelse af lovkrav.
Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år iht. gældende lovgivning omkring opbevaring af regnskab. Vi sletter dine oplysninger, når vi ikke længere har behov for dem, i de fleste tilfælde 5 år.

Dine oplysninger vil blive slettet i vores system og evt. papirer blive makuleret.

Deling af oplysninger

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har indsamlet, og som vi opbevarer og behandler om dig. Ønsker du at få det oplyst, så kontakt os på vores e-mail eller hovedtelefonnummer.

Du kan til en enhver tid kræve berigtigelse, gøre indsigelse eller få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. 

Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan det ske til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk

Data ansvarlig

Dine personoplysninger indsamles og behandles af:

Søren’s Blikkenslagerforretning ApS
Cvr: 10325005
Adresse: Sofievej 8, 4200 Slagelse
Tlf: +45 58 52 59 85
Email: kf@sorenblik.dk